formål og vedtekter

formål og vedtekter

Formålet for kunstforeningen


Foreningens formål er å fremme interesse for kunst og kunstopplevelser.
Formålet skal oppnås gjennom følgende hovedaktiviteter:
- Arrangere og formidle utstillinger med profesjonell kunst.
- Foredrag, kursvirksomhet, ekskursjoner og andre arrangementer.
- Samarbeide med andre kunst og kulturorganisasjoner.
Foreningen har ikke erverv som formål.Vedtektene for

kunstforeninga
Les mer