stafett på staffeli-side 2

stafett på staffeli-etapper

Andreas Bentdal AmbleFEBRUAR

MARS2015

Anne Kristine ThorsbyDESEMBER

JANAUR2014-15

Isfrid Sønstebø BangOKTOBER
2014

Kari UtgaardSEPTEMBER2014

May Helen BrekkenAUGUST2014

Roar MelinJUNI

JULI2014

Edith Margrethe

Storhaug

MAI2014

Edith Bentdal

Skjeggestad

APRIL2014

Kirsti KolstadMARS2014

Jogrim NordslettenJANUAR2014

Eli OddenDESEMBER2013

Bernt M. TordholNOVEMBER2013

Oddny Helen LarsenSEPTEMBER

OKTOBER2013